RSS

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) ตอนที่ 2

25 May

สวัสดีครับคุณผู้อ่าน… จากวันก่อนที่เขียนบทความเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) ตอนที่ 1 เอาไว้ จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่มีเวลาเขียนตอนที่ 2 สักที แต่ตอนนี้ผมพอมีเวลาพักบ้างเล็กน้อย จึงจะมาเขียนบทความตอนที่ 2 ให้จบนะครับ

สำหรับในตอนที่ 1 นั้น คุณผู้อ่านคงจะได้ทราบกันแล้วว่า สิ่งแวดล้อมทางการตลาด แบบเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สิ่งแวดล้อมภายใน และ สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอก ก็ยังจะสามารถแบ่งออกไปได้อีกเป็น สิ่งแวดล้อมภายนอกในระดับมหภาค และระดับจุลภาค ดั่งที่ผมได้เขียนอธิบายไว้แล้วในบทความตอนที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้คร่าวๆ ว่า สิ่งแวดล้อมภายนอกคือปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท หรือธุรกิจของเรา โดยที่เราไม่สามารถควบคุมใดๆ ได้ และสำหรับในบทความตอนที่ 2 นี้ ผมจะอธิบายถึงสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ซึ่งเรื่องนี้ไม่ยากครับ และคิดว่าจะเขียนจบได้โดยใช้หน้ากระดาษไม่มากนัก

สิ่งแวดล้อมภายนอก (Internal Environment) คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร บริษัท หรือธุรกิจของเรา ซึ่งเราสามารถควบคุมได้ โดยปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้มีดังนี้

1. ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) : เราคงมิอาจปฏิเสธได้ว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญในทางธุรกิจ ยิ่งเป็นการแข่งขันกันในประเทศที่มีระบบธุรกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) แล้ว เงินอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้เป็น ชี้ตายถึงความอยู่รอดของบริษัทเลยทีเดียว แต่กระนั้นเงินก็ยังเป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ กล่าวคือถ้าเงินหมุนเวียนในบริษัทของเราน้อย เราก็แค่หาวิธีที่จะทำให้เงินเข้ามาหมุนในระบบของเราเพิ่มขึ้น แค่นี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วหล่ะครับ

2. เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต (Production Facilities) : สมมติว่าบริษัทของเรามีเครื่องจักรผลิตรองเท้า 1 เครื่อง สามารถผลิตรองเท้าได้ 1,000 คู่/วัน แต่มีความต้องการรองเท้า 5,000 คู่/วัน เราก็แค่จัดหาเครื่องจักรมาเพิ่มอีก 4 เครื่อง ปัญหาเรื่องกำลังการผลิตของเราก็จะหมดไป

3. ตำแหน่ง ที่ตั้ง (Location) :ตำแหน่ง ที่ตั้งในที่นี้จะรวมถึงบริษัท โรงงานผลิต และสำนักงานของบริษัทนะครับ กล่าวคือ หากบริษัทของเรามีสำนักงานขายอยู่ที่อเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกาแบบนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่หากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่สั่งสินค้าของเรามาจากประเทศไทย แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแน่นอนคือ ค่าขนส่งสินค้า และทำให้ราคาสินค้าที่ขายปลีกในประเทศไทยนั้นต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในกรณีนี้เราอาจพิจารณาถึงการลงทุนเปิดสำนักงานขายในประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหานี้ได้

4. การวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) : การวิจัยและพัฒนามีความสำคัญและจำเป็นต่อความอยู่รอดของบริษัทหรือธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลาย เพราะโลกหมุนไปทุกวัน ความต้องการของผู้บริโภคก็แปรเปลี่ยนไปตามการหมุนของโลกด้วยเช่นกัน หากบริษัทของเราไม่ทำการวิจัยพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แน่นอนว่า ท้ายที่สุดแล้วธุรกิจของเราคงโดนคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปจนหมดสิ้นแน่นอน หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่จะเปิดใหม่ หากมีการวิจัยและพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและยังไม่มีธุรกิจใดนำมาลงตลาด แน่นอนว่าธุรกิจนั้นย่อมดังเป็นพลุแตกแน่นอนเลยทีเดียว

5. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) : ตำราหลายเล่มกล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าที่สุดคือ “มนุษย์” เครื่องจักรเสียอาจจะซ่อมได้ แต่หากเราเสียมนุษย์ไปเรามิอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งก็จะต้องฝึกฝีมือคนใหม่เข้ามาเพื่อทดแทนคนที่สูญเสียไป ยกตัวอย่าง โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงาน 100 คน สามารถผลิตเสื้อได้วันละ 1,000 ตัว ปรากฏว่าวันหนึ่งพนักงานทั้ง 100 คนประท้วงหยุดงาน นั่นหมายถึงความเสียหายมหาศาลต่อธุรกิจของเรา แต่การแก้ไขปัญหานั้นไม่ยากหากสามารถหาพนักงานทดแทน หรือตกลงให้พนักงานทั้ง 100 คนกลับไปทำงานได้ดังเดิม ทุกอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือในกรณีที่ธุรกิจบริการประสบปัญหาพนักงานแต่ละคนให้บริการลูกค้าแตกต่างกัน ไม่มีมาตรฐานกำหนด เราในฐานะเจ้าของธุรกิจสามารถแก้ไขได้โดยการกำหนดมาตรฐานและฝึกอบรมให้พนักงานปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น พนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น เมื่อเราเดินเข้าไป ไม่ว่าจะสาขาใด พนักงานก็จะบอกว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ เชิญค่ะ” นี่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เกิดขึ้นของธุรกิจนี้

6. ภาพลักษณ์ของบริษัท (Company Image) : ในช่วงที่การแข่งขันรุนแรง ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) กัน หากมีผลิตภัณฑ์ออกมาเหมือนกัน แน่นอนว่าผู้บริโภคย่อมจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีภาพลักษณ์ดีกว่า เช่น บริษัท ก.ไก่ ขายคอมพิวเตอร์ บริษัทเอเซอร์ ก็ขายคอมพิวเตอร์ ผู้บริโภคย่อมเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ของเอเซอร์ เพราะมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า ส่งผลให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ ณ วันหนึ่งหากบริษัท ก.ไก่ สามารถพัฒนาตัวเอง จนมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น การตัดสินใจในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคก็อาจจะเปลี่ยนไป โอนเอนมาทาง ก.ไก่ ก็เป็นได้

7. ทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด (Company’s Non-marketing resources) : ทรัพยากรอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องชงกาแฟ โซฟา โทรศัพท์ โทรทัศน์ ฯลฯ ที่อยู่ภายในบริษัท แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำธุรกิจแต่อย่างใด ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ในการติดต่อธุรกิจกับต่างบริษัท หากมีความจำเป็นต้องส่ง Fax เอกสารไปให้ยังบริษัทคู่เจรจา แต่บริษัทของเราไม่มีเครื่องส่ง Fax พนักงานก็ต้องวิ่งไปหาเครื่องส่ง Fax ที่อื่น ซึ่งเสียเวลามาก ประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลง ในทางกลับกันหากต่างบริษัทต้องการจะ Fax เอกสารมาให้เรา แต่บริษัทเราไม่มีเครื่อง Fax ความน่าเชื่อถือจะลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องเหล่านี้แก้ปัญหาได้โดยการหาซื้อเครื่อง Fax หรืออุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ มาไว้ในบริษัท

มาถึงตรงนี้คุณผู้อ่านก็คงจะพอมองภาพของปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อธุรกิจของเราได้แล้วนะครับ นั่นคือ ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ เช่น พนักงานไม่พอ ก็หาพนักงานเพิ่ม เงินทุนน้อย ก็หาเงินทุนมาเพิ่ม ซึ่งต่างกับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อัตราการเกิดของประชากร เราคงไม่สามารถไปบังคับให้ปีนี้มีคนเกิดเท่านั้น เท่านี้คน คงเป็นไปไม่ได้

และเมื่อเราทราบถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่อธุรกิจของเราแล้ว ในตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจ โดยผมจะเขียนถึงวิธีการวิเคราะห์ธุรกิจโดยการใช้ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบพื้นฐานที่สุด และนิยมใช้กันมากที่สุดนะครับ อย่าลืมติดตามกันนะครับ

สำหรับท่านผู้อ่านที่มีข้อสงสัยสามารถ Twitter มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ @jothailand744 ครับ สำหรับบทความในตอนนี้ก็คงจะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 25, 2011 in Marketing

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: