RSS

การวิเคราะห์ SWOT

30 May

สวัสดีครับคุณผู้อ่านบล็อคที่น่ารักทุกท่าน เรื่องที่ผมเขียนในตอนนี้เป็นเรื่องต่อจากเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่ผมเคยเขียนไว้ในตอนที่ผ่านๆ มานะครับ ซึ่งเรื่องนี้คือ การวิเคราะห์ SWOT ครับ ไม่ใช่ SWAT ที่เป็นหน่วยจู่โจมของตำรวจนะครับ อิอิ

การวิเคราะห์ SWOT เป็นสิ่งพื้นฐานที่จะต้องทำก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรา เราสามารถนำ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้เช่นกันครับ แต่ในบทความนี้จะเป็นการนำ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนะครับ ซึ่งผมจะยกตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของสายการบินแอร์เอเชียนะครับ (เนื่องด้วยผมถนัดสายธุรกิจการบินครับ) แต่จะเป็นการวิเคราะห์แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนนะครับเพื่อให้คุณอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างไม่ยากมากมายนักครับ

จากความรู้เก่าที่เราทราบว่าสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สิ่งแวดล้อมภายนอก และ สิ่งแวดล้อมภายใน ซึ่งแตกต่างกันคือ สิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นคือปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือธุรกิจของเราโดยที่เรามิอาจควบคุมได้ ส่วนสิ่งแวดล้อมภายในนั้นคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือบริษัทของเราเช่นกันแต่เป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ และเมื่อเราจะวิเคราะห์สิ่งที่เราควบคุมได้และไม่ได้นั้น เราทุกคนย่อมรู้ดีว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน ทุกสิ่งอย่างมีทั้งด้านดีและด้านเสียของตัวเองเสมอ จึงทำให้เราได้รูปแบบของการวิเคราะห์ SWOT ดังรูป

คุณผู้อ่านจะเห็นว่า 2ช่องด้านบน (ซ้าย-ขวา) คือ ปัจจัยภายใน (สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้) โดยด้านซ้ายคือด้านบวกส่งผลดีต่อธุรกิจ เราเรียกว่า “Strengths” หรือ จุดแข็ง ส่วนด้านขวาคือด้านลบ ที่ไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจ เรียกว่า “Weaknesses” หรือ จุดอ่อน

ถัดมาที่ 2ช่องด้านล่าง คือ ปัจจัยภายนอก (สิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้) ด้านซ้ายเป็นผลดีต่อธุรกิจ เรียกว่า “Opportunities” หรือ โอกาส ส่วนด้านขวาคือสิ่งที่ไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจ เรียกว่า “Threats” หรือ อุปสรรค

ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ว่าธุรกิจของเรานั้นมี จุดแข็งคืออะไรบ้าง ? จุดอ่อนคืออะไรบ้าง ? โอกาสมีอะไรบ้าง? และอุปสรรคมีอะไรบ้าง?  เมื่อวิเคราะห์ SWOT แล้วจะทำให้เราสามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของการวิเคราะห์ SWOT สายการบิน AirAsia

Strengths (จุดแข็ง)

1. ชื่อสายการบินแอร์เอเชีย เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2. สายการบินแอร์เอเชียเป็นผู้นำทางด้านสายการบินต้นทุนต่ำในเอเชีย

3. สายการบินแอร์เอเชียมีความสัมพันธ์ที่ดีบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินอย่างแอร์บัส ทำให้สายการบินแอร์เอเชียได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อเครื่องบินแต่ละครั้ง

4. สายการบินแอร์เอเชียมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการกระจายข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น กิจกรรม และพยายามทำให้การซื้อตั๋วโดยตรงของผู้โดยสารถูกกว่าการซื้อตั๋วโดยสารจากตัวแทนสายการบิน

Weaknesses (จุดอ่อน)

1. สายการบินแอร์เอเชีย ไม่มีศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินเป็นของตัวเอง

2. สายการบินแอร์เอเชียได้รับการร้องเรียนจำนวนมากในเรื่องการบริการของสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความล่าช้าในการทำการบิน หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร วันและเวลาในการเดินทางที่ต้องมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

Opportunities (โอกาส)

1. ปัจจุบันนี้ได้มีการบรรลุข้อตกลงในการเปิดน่านฟ้าอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สิทธิทางการบินของสายการบินแอร์เอเชียมีการขึ้น

2. แม้ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นแต่สายการบินแอร์เอเชียก็ยังคงความเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ จุดนี้จะทำให้ผู้โดยสารบางส่วนที่ต้องการความประหยัดในการเดินทาง อาจจะมีแนวโน้มในการหันมาใช้บริการของสายการบินแอร์เอเชียมากขึ้น

3. สายการบินแอร์เอเชียมีพันธมิตรการบินเป็นสายการบินต้นทุนต่ำอื่นๆ อีกมากมาย เช่นสายการบิน Virgin Airline ทำมห้ได้เปรียบทางด้านยี่ห้อ และได้สิทธิในการลงจอด หรือสิทธิในลานจอดมากยิ่งขึ้น

4. จำนวนของผู้บริโภคระดับกลางที่มีเพิ่มสูงมากขึ้นในปี 2010 และจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆ ไป ทำให้สายการบินแอร์เเอเชียมีโอกาสทำตลาดได้ใหญ่ขึ้น

Threats (อุปสรรค)

1. ด้วยความที่สายการบินแอร์เอเชียเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ดังนั้นค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ลดได้ ทางสายการบินก็จะพยายามลดให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับราคาค่าโดยสารที่มีความคุ้มค่าและถูก แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินแอร์เชีย เช่น ค่าภาษีสนามบิน ซึ่งแต่ละสนามบินจะเก็บภาษีเป็นรายบุคคล และแต่ละสนามบินก็เก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน (เช่นประเทศไทย เก็บค่าธรรมเนียมสนามบินสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1000 บาท นั่นหมายถึง ตั๋วโดยสารระหว่างประเทศของแอร์เอเชียจะเริ่มที่ 1000 บาทแน่นอน ทั้งๆ ที่มิได้เกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ภายในสายการบิน)

2. สายการบินแอร์เอเชียมี Profit Margin ประมาณ 30% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ท้าทายผู้เข้าแข่งขันในตลาดการบิน เช่น สายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ ได้ทำการจัดตั้งสายการบิน ไทเกอร์ แอร์เวย์ เพื่อที่จะท้าชนแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกับสายการบินแอร์เอเชีย เป็นต้น

3. ผู้โดยสารบางส่วนเข้าใจหรือมีการตั้งข้อสงสัยว่าว่าสายการบินต้นทุนต่ำนั้นมีจะการลดระดับมาตรฐานในด้านความปลอดภัยหรือไม่

และทั้งหมดนั้นก็เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ SWOT อย่างคร่าวๆ ซึ่งในการวิเคราะห์นั้น ผมแนะนำให้นั่งในห้องเงียบๆ ตั้งสติดีๆ และนึกถึงทุกอย่าง ทุกทางที่เป็นไปได้ซึ่งกระทบต่อธุรกิจของเรา ซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องฝึกฝน และเมื่อเกิดความชำนาญแล้วจะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเหนือชั้นเลยทีเดียว

สำหรับบทความเรื่องการวิเคราะห์ SWOT ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับบทความตอนต่อไป ผมจะเขียนเรื่อง ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยทางการตลาดเบื้องต้นนะครับ อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ สำหรับตอนนี้..สวัสดีครับ

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 30, 2011 in Marketing

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: